Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzimy księgi rachunkowe spółek kapitałowych, spółek osobowych, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie produkcji, usług lub handlu.

Księgi rachunkowe prowadzone w biurze Ostrowie i w Kaliszu są pod nadzorem biegłego rewidenta – Krystynę Baranowską.

Usługa w tym zakresie jest kompleksowa. Spoczywa na nas odpowiedzialność  zarówno od strony księgowej jak również podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych. Sporządzamy wszystkie potrzebne

Czytaj więcej →

Szkolenia i doradztwo w zakresie rachunkowości, finansów

Prowadzimy szkolenia indywidualne oraz zbiorowe, w tym w zakresie konkretnych rozwiązań dotyczących polityki rachunkowości.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, usługi te realizujemy obecnie na konkretne zapotrzebowanie.
W przeszłości prowadziliśmy systematyczne szkolenia dla służb finansowo-księgowych w zakresie sporządzania sprawozdania rocznego, rozliczania inwentury, podatku dochodowego lub wdrożenia podatku od towarów i usług VAT, kształciliśmy na kursach pracowników przygotowując do pracy samodzielnego księgowego.

Czytaj więcej →

Ekspertyzy, opinie ekonomiczno-finansowe

Realizujemy zlecenia, które są w zakresie działalności wynikającej z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 22 maja 2009 roku.

Usługi w tym zakresie obejmują zlecenia kompleksowe np. opracowanie zakładowej polityki rachunkowości czy też analizy ekonomiczno-finansowej za okres roku lub pięciu lat, jak również opracowanie konkretnego zlecenia np. opłacalności leasingu.

Czytaj więcej →

Doradztwo podatkowe, rozliczanie podatków

W tym zakresie wykonujemy usługi zarówno w formie stałej współpracy na podstawie umowy określającej miesięczne wynagrodzenie jak również realizujemy zlecenia jednorazowe.

Usługi w tym zakresie wykonujemy w dwóch formach.
Pierwsza polega na zawarciu umowy na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem,
w której biegły rewident wykonuje stały nadzór nad poprawnością i rzetelnością ksiąg rachunkowych prowadzonych przed jednostką oraz poprawnością rozliczeń podatkowych. W ramach tej usługi udzielamy porad zarówno pracownikom służb finansowo-księgowym jak i zarządowi lub właścicielowi.
Druga forma polega na udzielaniu porad tylko w wybranych przypadkach i zależnie od ilości pracochłonności prac ustalane jest wspólnie ze zleceniodawcą wynagrodzenie np. raz w kwartale. Wykonujemy również zlecenia jednorazowe związane z konkretnym, problemem rachunkowym lub podatkowym.

Czytaj więcej →