Wspólnicy

Wspólnicy

Czesław Stasiakiewicz

Prezes Zarządu Komplementariusza Biegły rewident nr w rej. 3820 Inicjator powstania i prezes od początku działalności „Bilans” Spółka

  Karolina Stasiakiewicz-Kozłowska

  Wiceprezes Zarządu Komplementariusza Biegły rewident, nr w rej. 11167 Ukończyła tytułem magistra w zakresie finansów i rachunkowości przeds

   634168
   Barbara Frąszczak

   Biegły rewident, nr w rej. 900, Magister ekonomii w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Posiada prawie 40-letnie doświadczenie wynikające z pra

    Edyta Ryba

    Biegły rewident, nr w rej. 13022 Magister Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku przez cały okres w

     Grażyna Galuba

     Biegły rewident, nr w rej. 954 Wykształcenie wyższe, posiada 28-letni staż w organach podatkowych i skarbowych. W roku 1989 uzyskała tytuł

      Krystyna Baranowska

      Biegły rewident, nr w rej. 10867 Magister ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania. Pracę zawodową rozpoczęła w 1988 roku w służbach

       Mieczysława Szymańska

       Biegły rewident, nr w rej. 4049 Posiada 28 letnie doświadczenie w księgowości w tym 23 lata na stanowisku głównego księgowego. Tytuł dyplom

        Tadeusz Sosnowski

        Biegły rewident, nr rej. 6602 Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku, od roku 1976 po otrzymaniu uprawnień lustracyjnych pracował jako lustrat

         Teresa Jędrecka

         Biegły rewident, nr w rej. 1474 Posiada 30-letnie doświadczenie w księgowości, w tym 21 lat na stanowisku głównego księgowego. W 1980 rok

          395776397393403401399

          Czytaj więcej →

          Pracownicy

          Pracownicy

          Karolina Pawlicka

          Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydziału Zarządzania, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw nr dyplomu 67531.

           Katarzyna Izydorska

           Magister ekonomii Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowo

            Lidia Michalak

            Księgowa - asystent biegłego rewidenta Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na wydziale Finanse i Bankowość o sp

             385372797

             Danuta Pasik

             Magister ekonomii, ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada licencję M

              Paulina Kaczmarek

              Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek Finanse i Rachunkowość numer dyplomu 95200. Kontynuuje studia mag

               Paulina Fórmańska

               Absolwentka wyższych studiów ekonomicznych o specjalizacji rachunkowość i analiza finansowa. Ukończyła kurs specjalisty ds. kadr i płac w Stowa

                Martyna Serbakowska – Jany

                Absolwentka Wydziału Zarządzania w Instytucjach Samorządowych (nr dyplomu: 10985) oraz wydziału Finansów i Bankowości w specjalności Rachunkowo

                 Katarzyna Nowacka

                 Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Ostrowie Wielkopolskim o kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Zaraz po ukończeniu Li

                  Iwona Małyszka

                  Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości

                   Monika Chlasta

                   Absolwentka wyższych studiów ekonomicznych – uzyskała tytuł magistra w zakresie ekonomii przedsiębiorstw. Uzyskała: – Certyfikat Księgowe

                    Renata Kaczmarek

                    Absolwentka PWSZ w Kaliszu Wydział Zarządzania (nr dyplomu 6568) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (nr dyplomu 27004). Uzyskała certyfikat

                     Marta Pietraszewska

                     Ukończyła studia licencjackie z zakresu finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Kontynuuje naukę na poziomie magister

                      Małgorzata Szymankiewicz

                      Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła kurs dotyczący zatrudniania cudzoziemców. Aktualnie zajmuje się księgowością i płac

                       Lidia Śliwińska

                       Magister ekonomii, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu strategii podatkowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie z

                        592392391390389388373763766768817

                        Czytaj więcej →

                        Aplikanci

                        Aplikanci

                        Nasza Spółka umożliwia odbycie zarówno praktyk jak i aplikacji kandydatom na biegłych rewidentów. W ciągu 23 lat działalności 18 osób odbyło w Spółce „Bilans” aplikację i uzyskało tytuł biegłego rewidenta: (więcej…)

                        Czytaj więcej →