Pracownicy

Pracownicy

Karolina Pawlicka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydziału Zarządzania, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw nr dyplomu 67531.

  Katarzyna Izydorska

  Magister ekonomii Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowo

   Lidia Michalak

   Księgowa - asystent biegłego rewidenta Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na wydziale Finanse i Bankowość o sp

    385372797

    Danuta Pasik

    Magister ekonomii, ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada licencję M

     Paulina Kaczmarek

     Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek Finanse i Rachunkowość numer dyplomu 95200. Kontynuuje studia mag

      Paulina Fórmańska

      Absolwentka wyższych studiów ekonomicznych o specjalizacji rachunkowość i analiza finansowa. Ukończyła kurs specjalisty ds. kadr i płac w Stowa

       Martyna Serbakowska – Jany

       Absolwentka Wydziału Zarządzania w Instytucjach Samorządowych (nr dyplomu: 10985) oraz wydziału Finansów i Bankowości w specjalności Rachunkowo

        Katarzyna Nowacka

        Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Ostrowie Wielkopolskim o kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Zaraz po ukończeniu Li

         Iwona Małyszka

         Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości

          Monika Chlasta

          Absolwentka wyższych studiów ekonomicznych – uzyskała tytuł magistra w zakresie ekonomii przedsiębiorstw. Uzyskała: – Certyfikat Księgowe

           Renata Kaczmarek

           Absolwentka PWSZ w Kaliszu Wydział Zarządzania (nr dyplomu 6568) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (nr dyplomu 27004). Uzyskała certyfikat

            Marta Pietraszewska

            Ukończyła studia licencjackie z zakresu finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Kontynuuje naukę na poziomie magister

             Małgorzata Szymankiewicz

             Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła kurs dotyczący zatrudniania cudzoziemców. Aktualnie zajmuje się księgowością i płac

              Lidia Śliwińska

              Magister ekonomii, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu strategii podatkowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie z

               592392391390389388373763766768817

               Zobacz również …