Grażyna Galuba

Biegły rewident, nr w rej. 954

Wykształcenie wyższe, posiada 28-letni staż w organach podatkowych i skarbowych.
W roku 1989 uzyskała tytuł dyplomowanego biegłego księgowego.

Biegły rewident od 1992 roku. Ze spółką „BILANS” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. współpracowała z przerwami od 1993 roku do 30 czerwca 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej.