Karolina Stasiakiewicz-Kozłowska

Wiceprezes Zarządu Komplementariusza

Biegły rewident, nr w rej. 11167
Ukończyła tytułem magistra w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 roku przez cały okres w służbach finansowo-księgowych.
W roku 2003 uzyskała certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych numer 4251/2003.
Od 2007 roku biegły rewident.
W spółce „BILANS” Sp. z o.o. zatrudniona od 2001 roku do 30 czerwca 2010 roku.
Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Ostrów Wielkopolski.
Członek Zarządu oddziału terenowego w Ostrowie Wlkp. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz badaniami planów przekształcenia.
Od grudnia 2015 r. wiceprezes zarządu Bilans Sp. z o.o.