Wspólnicy

Wspólnicy

Czesław Stasiakiewicz

Prezes Zarządu Komplementariusza Biegły rewident nr w rej. 3820 Inicjator powstania i prezes od początku działalności „Bilans” Spółka

  Karolina Stasiakiewicz-Kozłowska

  Wiceprezes Zarządu Komplementariusza Biegły rewident, nr w rej. 11167 Ukończyła tytułem magistra w zakresie finansów i rachunkowości przeds

   634168
   Barbara Frąszczak

   Biegły rewident, nr w rej. 900, Magister ekonomii w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Posiada prawie 40-letnie doświadczenie wynikające z pra

    Edyta Ryba

    Biegły rewident, nr w rej. 13022 Magister Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku przez cały okres w

     Grażyna Galuba

     Biegły rewident, nr w rej. 954 Wykształcenie wyższe, posiada 28-letni staż w organach podatkowych i skarbowych. W roku 1989 uzyskała tytuł

      Krystyna Baranowska

      Biegły rewident, nr w rej. 10867 Magister ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania. Pracę zawodową rozpoczęła w 1988 roku w służbach

       Mieczysława Szymańska

       Biegły rewident, nr w rej. 4049 Posiada 28 letnie doświadczenie w księgowości w tym 23 lata na stanowisku głównego księgowego. Tytuł dyplom

        Tadeusz Sosnowski

        Biegły rewident, nr rej. 6602 Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku, od roku 1976 po otrzymaniu uprawnień lustracyjnych pracował jako lustrat

         Teresa Jędrecka

         Biegły rewident, nr w rej. 1474 Posiada 30-letnie doświadczenie w księgowości, w tym 21 lat na stanowisku głównego księgowego. W 1980 rok

          395776397393403401399

          Zobacz również …