Doradztwo podatkowe, rozliczanie podatków

Doradztwo podatkowe, rozliczanie podatków

W tym zakresie wykonujemy usługi zarówno w formie stałej współpracy na podstawie umowy określającej miesięczne wynagrodzenie jak również realizujemy zlecenia jednorazowe.

Usługi w tym zakresie wykonujemy w dwóch formach.
Pierwsza polega na zawarciu umowy na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem,
w której biegły rewident wykonuje stały nadzór nad poprawnością i rzetelnością ksiąg rachunkowych prowadzonych przed jednostką oraz poprawnością rozliczeń podatkowych. W ramach tej usługi udzielamy porad zarówno pracownikom służb finansowo-księgowym jak i zarządowi lub właścicielowi.
Druga forma polega na udzielaniu porad tylko w wybranych przypadkach i zależnie od ilości pracochłonności prac ustalane jest wspólnie ze zleceniodawcą wynagrodzenie np. raz w kwartale. Wykonujemy również zlecenia jednorazowe związane z konkretnym, problemem rachunkowym lub podatkowym.

Zobacz również …