Ekspertyzy, opinie ekonomiczno-finansowe

Ekspertyzy, opinie ekonomiczno-finansowe

Realizujemy zlecenia, które są w zakresie działalności wynikającej z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 22 maja 2009 roku.

Usługi w tym zakresie obejmują zlecenia kompleksowe np. opracowanie zakładowej polityki rachunkowości czy też analizy ekonomiczno-finansowej za okres roku lub pięciu lat, jak również opracowanie konkretnego zlecenia np. opłacalności leasingu.

Zobacz również …