Nasza historia

„Bilans” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 134. Powstała w 1992 roku jako spółka osób fizycznych, głównie biegłych rewidentów. Została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania jako 21 w Polsce i jako 1 w Wielkopolsce.

„Bilans” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim działalność rozpoczęła w 1992 roku. W pierwszym okresie podstawową działalnością spółki było badanie sprawozdań finansowych. W ciągu prawie 20 lat działalności wykonaliśmy ponad 1850 badań i przeglądów. Badaliśmy jednostki o różnej formie organizacyjnej jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne i cywilne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, jednostki budżetowe, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe i roczne sprawozdania miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Spółka prowadziła działalność szkoleniową, doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków a od 1995 roku usługowo księgi rachunkowe.
Z chwilą rozpoczęcia działalności przez spółkę komandytową, działalność komplementariusza ogranicza się do badania sprawozdań finansowych realizowanych przez biegłych rewidentów nie będącymi wspólnikami (komandytariuszami).
Bilans Spółka z o.o. spółka komandytowa rozpoczęła działalność 1 lipca 2010 r. Komplementariuszem spółki jest Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczęła działalność w 1992 r.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 92.000 zł.
Prezesem Zarządu jest Krystyna Baranowska biegły rewident nr w rej. 10867.
Wiceprezesem zarządu jest Jolanta Cyl biegły rewident nr w rej. 548.