Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzimy księgi rachunkowe spółek kapitałowych, spółek osobowych, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie produkcji, usług lub handlu.

Księgi rachunkowe prowadzone w biurze Ostrowie i w Kaliszu są pod nadzorem biegłego rewidenta – Krystynę Baranowską.

Usługa w tym zakresie jest kompleksowa. Spoczywa na nas odpowiedzialność  zarówno od strony księgowej jak również podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych. Sporządzamy wszystkie potrzebne deklaracje w tym między innymi VAT, CIT, PIT oraz deklaracje intrastat, które podpisujemy jako pełnomocnicy zleceniodawcy.
Sporządzamy listy wynagrodzeń z pełnym rozliczeniem z ZUS, rozliczamy podmioty w zakresie PFRON, prowadzimy pełną obsługę kadrową w zakresie prowadzenia akt osobowych czy innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników.
Wspomagamy jednostki przy tworzeniu regulaminów wynagrodzeń, pracy bądź też sporządzaniu umów o pracę czy cywilnoprawnych. Oprócz sprawozdania finansowego dostarczamy zleceniodawcom inne informacje niezbędne do zarządzania jednostką. Sporządzamy obowiązkową sprawozdawczość do GUS, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych.

W ramach prowadzenia ksiąg przekazujemy informacje o ewentualnych skutkach podatkowych lub finansowych przed podjęciem decyzji. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych obsługujemy badania sprawozdań finansowych, oraz reprezentujemy podatnika w razie kontroli podatkowej. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków.

Opracowujemy polityki rachunkowości wraz z wykazem kont księgowych dostosowanym do specyfiki działalności klienta, świadczymy też usługi doradztwa w zakresie dostosowania systemów IT do wymogów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, jak również wspomagamy klientów w zakresie wdrażania nowego oprogramowania oraz wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie IT, między innymi w zakresie informatyzacji rachunkowości.

Wspomagamy naszych klientów w zakresie organizacji działów finansowo księgowych oraz wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie czy kompilację informacji finansowych jednostek. Świadczymy również usługi nadzoru nad prowadzonymi księgami rachunkowymi w zakresie zleconym przez klienta. Księgi rachunkowe prowadzimy zarówno na własnym oprogramowaniu z możliwością bezpośredniego dostępu klienta do ksiąg rachunkowych jak również na oprogramowaniu będącym własnością jednostek.

Wynagrodzenie za te usługi negocjujemy z każdym zleceniodawcą indywidualnie.

Zobacz również …