Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku tej formy rozliczania się przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu. W tej sytuacji nie mają oni możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcami, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania są osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnej bądź spółki osobowej.

Chęć rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w momencie zakładania działalności w specjalnym pisemnym oświadczeniu lub we wniosku CEIDG. Jeśli jednak chcesz przejść na ryczałt już w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego.

Kto nie może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Według ustawy nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczania się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza z tego grona osoby:

Możliwość rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego może odebrać też historia podatnika lub jego wspólników. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym zmienił działalność:

a przynajmniej jedno z małżonków przed zmianą rozliczało się na zasadach ogólnych, to nie będą mogli skorzystać z możliwości rozliczania się w formie ryczałtu.

Nie można rozliczyć się w formie ryczałtu, jeśli rozpoczyna się prowadzenie działalności i w jej ramach wykonywane będą prace na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Limity w ryczałcie ewidencjonowanym

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który che rozliczać się w formie ryczałtu, musisz pamiętać o obowiązujących Cię limitach. Możesz korzystać z ryczałtu, o ile w poprzednim roku:

lub

Jeśli dopiero rozpoczynasz prowadzenie swojej działalności gospodarczej i nie korzystałeś z karty podatkowej, możesz decydować się na ryczałt i nie musisz wracać uwagi na limit. W skrócie, jeśli w pierwszym roku działalności przekroczysz tę kwotę, nie tracisz prawa do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jednak w kolejnych latach już jesteś zobowiązany go przestrzegać.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Wysokość stawki podatku dochodowego przy rozliczaniu się w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest różna i może wynosić 17%, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5% 3%, 2%. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (sejm.gov.pl)) To, jaka stawka będzie obowiązywała Twoją firmę, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu będą mieli nowy obowiązek. Polega on na przesyłaniu do Urzędu Skarbowego pocztą elektroniczną wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych WNiP. Będzie to trzeba zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu lub kwartale, nawet w przypadku braku uzyskania przychodu w tym okresie. Dokument za grudzień lub kwartał IV będzie trzeba wysłać do końca lutego roku następnego. Dotyczyć to będzie wszystkich, którzy prowadzą taką ewidencję.

W styczniu wejdzie też przepis, zgodnie z którym Minister Finansów może poszerzyć zakres informacji, jakie podatnik musi przekazać w ewidencji lub wykazie środków trwałych i WNiP. Określi też podmioty, które są z tego obowiązku zwolnione.'

W przypadku opłacania podatku miesięcznie stan majątku w ewidencji/wykazie będzie wykazywany na ostatni dzień rozliczanego miesiąca. Gdy podatnik opłaca podatek kwartalnie stan w ewidencji/wykazie musi wykazywać na ostatni dzień kwartału, za który jest rozliczany.

Jeśli jesteś zainteresowany rozliczaniem się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu. Możemy też zająć się całościową obsługą rachunkowo – księgową Twojego biznesu.

Sprawdź także:

Rola biura rachunkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej to często praca niemal całą dobę. Natłok zadań i obowiązków, różnego typu spotkań i realizacja sprawia, że czas wolny kurczy się kosztem czasu pracy. Im bardziej firma się rozrasta, tym bardziej przybywa obowiązków. Tutaj pojawia się miejsce dla profesjonalnego biura rachunkowego. Wysoka jakość usług oraz pełen profesjonalizm dobrze przygotowanych do pracy specjalistów sprawia, że przedsiębiorca może ze spokojem oddelegować część zadań i cieszyć się np. spotkaniem z rodziną.

Zadania biura rachunkowego

Najogólniej i najprościej rzecz ujmując, biuro zajmuje się prowadzeniem dla przedsiębiorstw księgowości. Tutaj pojawia się pytanie, czym dokładnie jest to prowadzenie księgowości? Jest to prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zmieniają majątek przedsiębiorstwa. Prościej – jest to rejestrowanie wszelkich transakcji dokonywanych w firmie, po których należy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Jakie zadania możesz powierzyć dla naszego biura rachunkowego?

Ponadto dla wszystkich naszych klientów mamy do zaoferowania profesjonalne szkolenia i doradztwo w zakresie rachunkowości, finansów.

Obowiązki biura rachunkowego

Biura rachunkowe mogą też prowadzić szeroką działalność i zajmować się także deklaracjami ZUS czy pełną obsługą kadrowo-płacową. Szukając biura rachunkowego, warto więc dobrze rozejrzeć się na rynku i wybrać np. nasze biuro, które zajmie się kompleksową obsługą Twojego przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowo-podatkowym.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Zgodnie z ustawą główny księgowy przedsiębiorstwa (w tym też biuro księgowe, które obsługuje daną firmę) ma obowiązek:

Umowa z biurem rachunkowym

Jak w przypadku każdej usługi, tak i prowadzenie dokumentacji oraz całej księgowości firmy musi zostać zawarte w odpowiedniej umowie. W niej jasno o precyzyjnie muszą zostać określone obowiązki biura rachunkowego, któremu powierza się prowadzenie rachunkowości, a szczególnie:

Korzyści ze współpracy z biurem rachunkowym

Nietrudno jest z pewnością dostrzec szereg korzyści płynących dla przedsiębiorcy ze współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym. Prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej to nie tylko duża satysfakcja z budowania biznesu, ale też szereg zadań do wykonania i odpowiedzialność, a także nierzadko źródło stresu. Część tych nerwów i odpowiedzialności można więc zrzucić ze swoich barków i przekazać w ręce dobrego biura rachunkowego, które sprawnie i prawidłowo zadba o księgowość i rachunki całego przedsiębiorstwa. Co więc możesz jako właściciel firmy zyskać, gdy zdecydujesz się na taką współpracę?

Sprawdź także:

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Prowadzać swoją działalność gospodarczą możesz swoimi rachunkami zajmować się samodzielnie. Często jednak są to nie tylko sprawy skomplikowane, ale też niezwykle czasochłonne, co sprawia, że wielu przedsiębiorców chce ten obowiązek delegować na specjalistę. Prowadzenie firmy to duża ilość obowiązków, co może uniemożliwiać ciągłe dokształcanie się z rachunkowości i zmieniających się przepisów. Chcąc więc uniknąć pomyłek i kłopotów lepiej zdecydować się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe dla Twojej firmy

Wielu przedsiębiorców mając naprawdę duże firmy, decyduje się na zatrudnienie własnej księgowej. Jednak prowadząc małą działalność, zatrudnienie dodatkowego pracownika do doglądania finansów może być zbyt kosztowne i nieopłacalne. Jeśli więc masz firmę małą lub średnią, doskonale sprawdzi się podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Jak je wybrać?

Zakres usług biura księgowego

Przed podpisaniem wiążącej umowy, dopytaj się o to, jaki zakres usług oferuje Ci konkretne biuro rachunkowe. W jego zakres mogą wchodzić różne usługi. W przypadku naszego biura są to:

Określ dokładnie jaki zakres usług jest Ci potrzebny i czego oczekujesz od swojego biura rachunkowego.

Co sprawdzić w biurze rachunkowym?

Podstawą jest sprawdzenie kwalifikacji pracowników potencjalnego biura rachunkowego.

Jeśli chcesz je sprawdzić, spytaj o ewentualne wykształcenie, a także zaświadczenie ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń księgowych. Różnego rodzaju kursy, szkolenia czy seminaria branżowe z certyfikatem potwierdzają aktualizację wiedzy księgowych. Nie jest to wymóg niezbędny, jednak potwierdza kompetencje. Obecnie przepisy podatkowe, a także rachunkowe zmieniają się bardzo często. Warto więc mieć świadomość, że osoba obsługująca Twoją firmę ma aktualną wiedzę dotyczącą tego zakresu.

Biuro rachunkowe może też posiadać certyfikat Ministra Finansów. Nie jest to obowiązkowa licencja, jednakże księgowi mający wieloletni staż i doświadczenie w swojej pracy mogą pochwalić się odpowiednim dokumentem wydawanym przez ministerstwo.

Wiele biur rachunkowych może też pochwalić się Certyfikatem Centrum Informacji Księgowej/ Jest to organizacja, która nie tylko przeprowadza egzaminy i kontroluje biura rachunkowe pod kątem precyzyjnych kryteriów. Zajmuje się ona też wydawaniem odpowiednich certyfikatów dla biur rachunkowych i księgowych. Centrum Informacji Księgowej zajmuje się też gromadzeniem informacji na temat certyfikowanych biur i udostępnia je na odpowiedniej stronie internetowej www.cik.org.pl

Kolejną informacją, o którą warto spytać przy rozmowie o współpracy, jest polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Polisa taka pozwala pokryć ewentualne straty poniesione przez klienta w związku z działalnością biura w zakresie zaległych zobowiązań podatkowych oraz naliczonych odsetek. W przypadku nastąpienia takiej sytuacji przedsiębiorca, od którego pobierane były dodatkowe podatki, kary, grzywny czy koszty postępowania sądowego, może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów od ubezpieczyciela.

Szukając biura rachunkowego, dobrze jest też zorientować się wśród swoich znajomych i rodziny. Być może ktoś z naszego otoczenia współpracuje już z jakimś biurem i jest z niego zadowolony. Lub wręcz przeciwnie, może dostarczyć nam informacji, które drzwi lepiej omijać z daleka. Biuro istniejące już od lat także może wzbudzać większe zaufanie, w końcu czas utrzymywania się na rynku także jest wyznacznikiem jakości oferowanych usług.

Dla wielu osób niezwykle ważne będzie też umiejscowienie siedziby biura. Choć internet znacznie zmniejszył dystans dzielący poszczególne osoby i umożliwia współpracę z kimś, kto znajduje się nawet na drugiej półkuli, to jednak wciąż są osoby ceniące kontakt osobisty. Jeśli więc ktoś szuka biura rachunkowego znajdującego się Kaliszu bądź Ostrowie Wielkopolskim, to z pewnością będzie zainteresowany naszą ofertą.

O co jeszcze pytać w biurze rachunkowym?

Pozostałe informacje, jakie musisz ustalić to organizacja pracy czy sposób komunikowania się z księgowością. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów:

Mając te wszystkie informacje, przeanalizuj ofertę biur rachunkowych i wybierz to, które zapewni Ci największy spokój i pewności dobrze wykonanej pracy.

Sprawdź także: