Barbara Frąszczak

Biegły rewident, nr w rej. 900,

Magister ekonomii w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Posiada prawie 40-letnie doświadczenie wynikające z pracy w organach podatkowych, ostatnio jako starszy inspektor kontroli w Urzędzie Kontroli Skarbowej.

W 1989 roku uzyskała tytuł dyplomowany biegły księgowy.

Biegły rewident od 1992 roku. Ze spółką „BILANS” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. współpracuje z przerwami od 1993 roku do 30 czerwca 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Jest czynnym wykładowcą na kursach z w zakresie rachunkowości i podatków.
Członek Rady Nadzorczej spółki.