Danuta Pasik

Magister ekonomii, ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr wpisu 27342/2008).

Wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów, analizy finansowej i księgowości zdobyła pracując w firmach z udziałem polskim i zagranicznym. Prowadzi system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Intrastat).