Jolanta Cyl

Pani Jolanta jest magistrem ekonomii w zakresie finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W roku 1990 uzyskała tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a w roku 1992 tytuł biegłego rewidenta nr w rej. 548. Pani Jolanta posiada prawie 30-letnie doświadczenie wynikające z pracy w organach podatkowych, ostatnio jako starszy ekspert skarbowy. Ze spółką Bilans Sp. z o.o. współpracuje od wielu lat.