Katarzyna Izydorska

Magister ekonomii Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr wpisu 48738/2011).

Zdobyte doświadczenie zawodowe i wiedzę wykorzystuje przy rozwiązywaniu zagadnień księgowych.
Do jej obowiązków należy bieżąca organizacja pracy biura wraz z przygotowaniem umów i dokumentów organizacyjnych.