Krystyna Baranowska

Biegły rewident, nr w rej. 10867

Magister ekonomii w zakresie organizacji i zarządzania.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1988 roku w służbach finansowo-księgowych.
W roku 2000 uzyskała uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg nr 18959/00,
w roku 2006 uzyskała tytuł biegłego rewidenta.
Od 2000 roku do 30 czerwca 2010 roku pracownik spółki „BILANS” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp.

Zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz badaniami planów przekształcenia.