Lidia Michalak

Księgowa – asystent biegłego rewidenta

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na wydziale Finanse i Bankowość o specjalizacji rachunkowość i auditing.
Wieloletnie doświadczenie księgowe zdobyła pracując na stanowisku księgowej w spółce z kapitałem zagranicznym. Swoje kwalifikacje podnosiła podczas uczestnictwa w różnych szkoleniach.