Lidia Śliwińska

Magister ekonomii, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu strategii podatkowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie zdobywałam pracując na stanowisku księgowej w spółce z kapitałem zagranicznym. Swoje kwalifikacje podnosiłam podczas uczestnictwa w różnych szkoleniach.