Marlena Wałkiewicz

Kierownik biura rachunkowego – tel. kom. +48 697 220 168

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wydział: Zarządzanie i marketing, specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, nr dyplomu 40343.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie strategii podatkowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 10492/2005.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku księgowej, a następnie głównej księgowej w spółkach z kapitałem zagranicznym oraz krajowym.