Martyna Serbakowska – Jany

Absolwentka Wydziału Zarządzania w Instytucjach Samorządowych (nr dyplomu: 10985) oraz wydziału Finansów i Bankowości w specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Poznaniu (nr dyplomu: 36501).

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Podatków (nr świadectwa: 27128).

Posiada Zaświadczenie Kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń; specjalista ds. kadr, według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (nr z rejestru: 1746/2015/9).

Odbyła staż w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, obecnie zajmuje się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, weryfikacją dokumentów, księgowaniem, sporządzaniem list płac i wymaganej dokumentacji kadrowej oraz deklaracji ZUS. Prowadzi system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Intrastat).