Mieczysława Szymańska

Biegły rewident, nr w rej. 4049

Posiada 28 letnie doświadczenie w księgowości w tym 23 lata na stanowisku głównego księgowego. Tytuł dyplomowany biegły księgowy uzyskała w 1980 roku. Biegły rewident od 1992 roku.
Współpracuje ze spółką „BILANS” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. od 1993 roku. Obecnie przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.