Monika Chlasta-Mencel

Absolwentka wyższych studiów ekonomicznych – uzyskała tytuł magistra w zakresie ekonomii przedsiębiorstw.
Uzyskała:
– Certyfikat Księgowego (845/2013/19),
– Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości (445/2014/19),
– Certyfikat specjalisty ds. wynagrodzeń, specjalisty ds. kadr (2905/2014/19),
– Certyfikat głównego księgowego (120/2017/19).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac.
Kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.
Jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.