Karolina Pawlicka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydziału Zarządzania, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw nr dyplomu 67531.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 46114/2010 oraz certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia nr 5084 Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Doświadczenie zdobywała, pracując na stanowisku księgowej w firmach z zagranicznym kapitałem. Cechuje ją zaangażowanie i upór oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, czego efektem jest częsty udział w szkoleniach tematycznych.