Tadeusz Sosnowski

Biegły rewident, nr rej. 6602

Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku, od roku 1976 po otrzymaniu uprawnień lustracyjnych pracował jako lustrator, od roku 1986 jako główny księgowy, w 1984 roku uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, biegły rewident od 1992 roku.
W latach 1993- 1998 przeprowadzał badania sprawozdań finansowych na podstawie umów cywilno – prawnych, od 1999 roku do 30 czerwca 2010 roku pracownik etatowy spółki „BILANS” Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski.